آدرس:تهران،سعادت آباد، ضلع شمال شرقی چهارراه سرو، نبش کوچه جوی پا، پلاک ۳۸ طبقه سوم 

 

 

                 
 
 
021-26654403
 
 :تلفن

 

مطب دکتر واهب